Levens veranderd door Jezus,
Maken van discipelen,
De wereld bereiken

Jezus echt kennen


Hallo, ik ben Arnold Kes. Ik ben opgegroeid in een klein dorp en door mijn ouders meegenomen naar een Hervormde Gemeente. Ik heb hierdoor veel van het christendom meegekregen en voelde mij dus christen. Na de kindernevendienst, de zondagsschool en de catechese deed ik op mijn achttiende belijdenis, waarmee ik mijn kinderdoop (als baby) bevestigde. Door mijn christelijke opvoeding was ik in het openbaar een ‘te’ brave Hendrik, terwijl ik thuis de drukste was van vier kinderen en in vele ruzies betrokken was. Waardoor het RIAGG mijn ouders adviseerde een pleeggezin te overwegen voor één weekend per maand en de schoolvakanties. Zodoende kwam ik bij een pleeggezin. Hier vond ik het leuk, dus het was geen straf om erheen te gaan, hoewel ik lijnrecht tegenover die bemoeials van de RIAGG bleef staan. Dààr luisterde ik en werden mijn opvattingen over normen en waarden aangescherpt, terwijl ik thuis die vervelende puber bleef! Tot op een dag mijn ouders van het RIAGG het advies kregen dat het beter was als ik uit huis zou gaan. Het gevolg: ik (bijna 20) zocht een flatje in Schiedam, zodat het gezin rust zou krijgen. Op jezelf betekent eigen keuzes maken, zonder bemoeials die op je vingers kijken en ik had veel moeite om mijn verantwoordelijkheden te dragen. Zonder vrienden zocht ik plezier en eten; van snackbar en chinees tot bioscoop en disco. Ik bleef zitten op school en twee jaar later faalde mijn stage. Daarna ging ik 2 jaar lang werken zonder diploma. Ook kwam ik vaak dronken thuis. Toen ik op een koopavond weer mijn geld erdoor joeg, vroeg iemand mij of ik Jezus kende. Ik wist niet wat hij bedoelde! Een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus, met God. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik kreeg een folder mee, las deze thuis geïnteresseerd door en besloot om een keer te gaan kijken. Het zingen was enthousiast en de preek ging over dingen uit het dagelijks leven. Over de problemen die iedereen wel meemaakt en diverse verhalen uit de bijbel vertelden wat Gods’ oplossing is in zo’n geval. Dit raakte mij. Twee weken later was ik er weer en werd er toevallig (?) mijn situatie beschreven. En de bijbel had opnieuw de oplossing. Na de dienst ben ik tot bekering gekomen en koos ik voor Jezus en dat heeft mijn leven werkelijk veranderd. Ik leerde probleemsituaties aan te pakken i.p.v. net te doen alsof het wel meevalt, of ervoor weg te rennen. God heeft mijn troebele leven weer helder gemaakt! Daardoor ben ik nu gelukkig, dóór Zijn Liefde voor mensen. Hij heeft het voor mij mogelijk gemaakt, ondanks al mijn fouten naar de hemel te kunnen. Door Zijn Zoon voor mij te offeren. Door Gods Woord te gehoorzamen, lukte het mijn studie te hervatten en mijn diploma te behalen. En verder ben ik als mens ook veranderd. Ik ben zelfverzekerder, rustiger geworden: i.p.v. opvliegend, nerveus, onzeker. Daarnaast is mijn relatie met mijn familie weer hersteld. We (ik, m’n ouders, broer en zussen) gaan weer goed met elkaar om. Het is zo’n wonder dat God mij gered en veranderd heeft. En in alles kan ik merken dat God Zijn zegen plaatst op mijn leven, omdat ik Zijn Woord als leidraad voor mijn leven koos. Ik merk steeds weer, dat Jezus mij altijd het juiste antwoord voorhoudt! Door schade en schande ben ik wijs geworden. En daarom stem ik op Jezus! En jij? Wat je probleem ook is, geloof God, vertrouw op Hem en geef je leven aan Hem!! Je merkt pas dat dit waar is, als je jouw hart opent voor Jezus Christus. Jezus zal dan in je hart wonen, jouw leven regeren naar Gods Woord en jij zult leven. Een leven zonder zonden zal u gelukkig maken! Maak deze stap naar Gods Koninkrijk.

Arnold Kes