Levens veranderd door Jezus,
Maken van discipelen,
De wereld bereiken

Samenkomsten


 

Wij hebben drie samenkomsten per week, waarbij de prediking (Gods Woord) centraal staat.

De dienst
De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uit gezamenlijk (aanbiddings)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.
 
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.

Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.

De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zgn. 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven. Daarnaast is er tijd om persoonlijk in gebed te gaan.

Regelmatig wordt er na afloop gebeden voor zieken en zien we mensen genezen worden.

Na de dienst gelegenheid om koffie en thee te drinken.

 

Oppas
Voor kinderen tot 3 jaar is er een speciale oppas. Wij beschikken over een ruime oppasruimte waar tijdens de dienst de kinderen op een speelse manier worden vermaakt. Ook is er een aparte ruimte voor het geven van borstvoeding en waar de baby's eventueel in daarvoor bestemde kleine bedjes kunnen slapen. Uiteraard worden ze verschoond en is er een systeem waarbij de ouder(s) door de oppasmedewerkers kunnen worden ingeseind als hun kind hun aandacht nodig heeft.

De Deur@HOME
Elke woensdag avond is er een gezellige huissamenkomst bij familie van Es thuis. Tijdens deze samenkomsten worden diverse thema's uit de bijbel besproken. Er is veel gelegenheid tot vragen stellen en elkaars ervaringen te delen. Een echte plaats om aan vriendschappen te werken en te groeien in je geloof.  

KLIK OP ONDERSTAANDE FOTO VOOR LIFE MEET

 

 

 

 

 

Tentencampagne
Elk half jaar hebben we een landelijke tentencampagne in een grote stad in Nederland, waar tijdens de avondsamenkomsten voor de zieken wordt gebeden.