Levens veranderd door Jezus,
Maken van discipelen,
De wereld bereiken

Welk spoor volg jij?


We volgen een spoor
Als je met de trein gaat reizen vind je het natuurlijk belangrijk dat je op de plaats van je bestemming aankomt. Een spoor kan je naar verschillende plekken leiden.
Het leven is ook een hele reis. Het verschil met een treinreis is alleen dat je het leven helaas niet kunt plannen. Er kunnen soms dingen gebeuren onderweg die je nooit verwacht had. Het leven met al zijn schoonheid verrast je, of kan je verrassen met gebeurtenissen  waar je niet op voorbereid bent.


Welke spoor volg jij?
Een doodlopend spoor of het spoor wat leven geeft? Het is belangrijk dat je op het juiste spoor zit. Een spoor in de voetstappen van anderen of volg jij je eigen spoor? Laat jij je tegenhouden als er opstoppingen komen of ga je door? Het leven kan soms een wirwar van spoorlijnen zijn. Je kunt elke kant op. Maar wat is de juiste? In de Bijbel zegt Jezus:


Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij!

(Johannes 14:6)


Staat in deze tekst niet alles omschreven? Hij is de weg! Niet zomaar een weg. Maar DE weg!
Volg jij Jezus? Of wandel jij op je eigen spoor? Als jij het juiste spoor volgt in dit leven kom je op de plek van bestemming. Zit jij in de juiste trein op weg naar je eeuwige bestemming?


God bestaat!
Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God. Sommige geloven misschien wel in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in een levende God. Als je de planeet Jupiter nog nooit gezien hebt, betekent dit nog niet dat deze niet bestaat. We komen ergens vandaan, het leven is ergens begonnen. We begrijpen dat een Boeing 747 door intelligente mensen gemaakt is. Wanneer je de perfectie van de schepping bestudeert moet je wel toegeven dat een superintelligent wezen dit bedacht moet hebben. Het is wetenschappelijk onmogelijk dat het leven door toeval is ontstaan.


Ons spoor ontspoort
Er is niemand die kan zeggen; ‘Ik ben perfect!’ De bijbel zegt:”Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt,” 
We hebben de vrijheid in het zoeken van ons eigen spoor. Iedereen bepaald zelf wat goed of slecht is. Maar maken we hiermee ook de juiste keus? Heb je er wel eens bij stil gestaan dat God echt bestaat?
De reden dat jij weinig tot niets van God ervaart komt door onze zonden. Zonde brengt scheiding tussen de mens en God en maakt al het mooie kapot wat God wil geven om ons leven te zegenen. De ‘erfzonde’ heeft ervoor gezorgd dat we op het verkeerde spoor zitten en op weg zijn naar een verschrikkelijke eindbestemming. 


Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’.

(Johannes 3:16)

Zo kom je op het juiste spoor
Jezus Christus stierf voor jou aan het kruis. Door je te bekeren van je zonden, en Jezus te gaan volgen, zul je komen op het juiste spoor dat leven geeft. Je wordt een nieuw mens wanneer je Jezus in je leven vraagt, de bijbel noemt dit de wedergeboorte. Jezus wil graag een wonder doen in jou leven; Hij kan o.a. eenzaamheid, doelloosheid en boosheid uit je leven wegnemen. Hij kan je genezen van ziekte, verslaving, depressie, etc.
Pak zijn Hand maar vast en loop met vaste vertrouwde stappen in het spoor van Jezus. Hij is het enige spoor wat niet dood loopt!


Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen eten, ik met hem en hij met mij”.

(Openbaringen 3:20)

God belooft ons dat het pad van een rechtvaardige een effen spoor is… een recht spoor… Maak daarom vandaag nog de keuze dat Jezus jou leidsman mag zijn. Hij brengt jou veilig op de bestemming waar jij moet zijn.


Wanneer je tot bekering wilt komen, bid dan dit gebed:
“Jezus, ik kom tot U. Ik geef toe dat ik gezondigd heb en leef zonder U. Ik vraag U om mij te vergeven van al mijn zonden en mij hiervan schoon te wassen. Ik vraag U in mijn hart te komen wonen en mij te veranderen. Ik ga U vanaf nu volgen en Uw wil doen. Ik dank U dat U nu mijn Redder bent”.